Promocija zdravja ZPSD

Novice


Arhiv: Priprava načrta za promocijo zdravja v podjetju: Kako oceniti psihosocialna tveganja na delu

Pri pripravi načrta aktivnosti za promocijo zdravja je pripravljavcem v pomoč to, da predhodno ugotovijo, kakšna so psihosocialna tveganja, ki se pri delu v posameznem podjetju pojavljajo. Ugotavljanje lahko zelo enostavno poteka z anketo. Na multimedijskem portalu ZRNO ZDRAVJA je v ta namen na voljo posebna anketa, ki omogoča povratno informacijo o rezultatu o psihosocialnih tveganjih v podjetju. Anketa je razdeljena na dva dela, in sicer ločeno za delojemalce in delodajalce. Vsak del ima 8 vprašanj, poleg vsakega vprašanja si je mogoče za boljše razumevanje ogledati kratek video posnetek z izobraževalno vsebino v povezavi z zastavljenim vprašanjem.

Za spletno izpolnjevanje ankete in dostop do e-izobraževanja je potrebna predhodna registracija na portalu ZRNO ZDRAVJA, s tem si zagotovite tudi možnost povratne informacije. Do konca meseca novembra je uporaba e-ankete Psihosocialna tveganja na delu in pravne podlage vsem zainteresiranim na voljo brezplačno.

Registracija

Delodajalci se registrirajo s poljubnim e-mail naslovom in geslom. Na e-mail, s katerim se bodo prijavili (logirali), bodo prejeli poročilo. Če želijo ostati anonimni, lahko uporabijo e-naslove, iz katerih podjetje ni razvidno (npr. gmail, …).

Tudi delavci, ki bi želeli poročilo le zase, se lahko prijavijo s poljubno izbranim e-mail naslovom.

Posebna prednost testiranja je za podjetja z več zaposlenimi, saj lahko dobijo kumulativno poročilo zbrano iz vseh prejetih odgovorov, ki je pravi merilec stanja v podjetju. Z enim e-mail naslovom in geslom, lahko test opravijo vsi delavci (anonimno). Na podlagi enotnega e-maila se lahko izdela kumulativno poročilo in pošlje na naslov delodajalca. Za izvedbo kumulativnega poročila za posamezno podjetje je potreben le enotni e-mail naslov, ki ga uporabijo vsi zaposleni, ki bodo odgovarjali na vprašanja. Upoštevan pa bo vsak izpolnjeni odgovor. Izpolnjevalci ostanejo povsem anonimni.

Takšno ocenjevanje je primerno za merjenje delovne klime v katerikoli skupini, delovnem teamu, podjetju, v sindikatu, v javni upravi, tudi v klubih, združenjih.

Samoocenjevanje je povsem brezplačno do 30. novembra 2014. Kasneje bo mogoče naročiti testiranje po poprejšnjem dogovoru.

Vprašanja v zvezi s tehnično izvedbo naslovite na info@zrnozdravja.si, če želite osebni sestanek ali telefonsko podporo pa se dogovorite na telefonu (01) 589 81 74.

Fotogalerija