Promocija zdravja ZPSD

Vzorec Pravilnika o delu na domu

Vzorec Pravilnika o opravljanju dela na domu je namenjen kot pripomoček delodajalcem, ki so se odločili za uvedbo opravljanja dela na domu ali o tem razmišljajo. Pri tem ne smemo pozabiti, da je določitev vsebine pravilnika in njegov sprejem le eden izmed več korakov, ki jih je priporočljivo narediti, preden delodajalec uvede delo na domu v svoji družbi.

Dokument na kratko obravnava predvsem najpomembnejše pravne dileme, ki se ob tem pojavljajo. Sociološke in druge vidike opravljanja dela na domu najdete v drugi literaturi, na primer  http://www.ustvarjamkjerkoli.org/.

Pri opravljanju dela na domu je v primerjavi z najpogostejšim načinom opravljanjem dela, ki se opravlja v poslovnih prostorih delodajalca, bistvena razlika kraj opravljanja dela. Čeprav se na prvi pogled zdi, da ta razlika v primerjavi z običajnim opravljanjem dela v poslovnih prostorih delodajalca nima pomembnejših pravnih posledic, temu ni povsem tako. Tako bo moral delodajalec pred odločitvijo o uvedbi opravljanja dela na domu odgovoriti predvsem na naslednja vprašanja: 

  • Katera so tista delovna mesta, ki jih je sploh mogoče opravljati na domu?
  • Kateri vidiki so pomembni v zvezi z delovnim časom?
  • Kako izpolnjevati obveznosti glede varnosti in zdravja pri delu ter hkrati spoštovati delavčevo pravico do zasebnosti?
  • Kako je z zagotavljanjem delovnih sredstev? Ali jih mora zagotoviti delodajalec ali delavec?
  • Kako postopati v primeru, če se delodajalec odloči, da dela na domu v svoji družbi ne bo več omogočal, ali ga ne bo več omogočal za določena delovna mesta?

V dokumentu so obravnavana ta in še nekatera druga vprašanja ter ključne informacije, ki so pomembna podlaga za odločitev delodajalcev o opravljanju dela na domu ter določitvi pogojev zanj.