Promocija zdravja ZPSD

Zakonodajni okvir

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) - Uradni list RS, št. 21/2013

Ko se delodajalec in zaposleni odločata za opravljanje dela na domu, ne glede na obseg in dolžino trajanja tega dela, delodajalca zavezujejo tudi določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Da se bo določeno delo zaposlenega lahko opravljalo tudi na domu, mora biti to zapisano že v.sami pogodb o zaposlitvi, v skladu z določili ZDR-1, ki so zapisana v okviru posebnega poglavja Posebnosti pogodb o zaposlitvi, od 68. do 72. člena.  

ZDR-1 kot delo na domu šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Obveznosti delodajalca:

 • pisna prijava dela na domu pred pričetkom dela Inšpektoratu RS za delo
 • prijava v socialna zavarovanja
 • upoštevati določbe zakona o varnosti in zdravju pri delu
  • pripraviti izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih prostorov delavca na domu
  • omogočiti varno delo delavcu
  • omogočiti, da se upošteva tudi obveznost glede promocije zdravja na delovnem mestu
  • dogovoriti delovni čas (lahko neenakomerno razporejen v skladu s potrebami delovnega procesa: lahko se dogovorita da del delovnega časa delo opravlja od doma in dela na sedežu delodajalca)
 • sprememba ustreznih aktov delodajalca

Kot delo na domu se lahko opravljajo:

 • samo dejavnosti, ki sodijo v dejavnost delodajalca in
 • niso škodljiva oziroma nevarna delavcu oziroma življenjskemu in delovnemu okolju, kjer se delo opravlja.