Promocija zdravja ZPSD

PROMOCIJA ZDRAVJA IN DELO NA DOMU


Delo na domu kot dejavnik zmanjševanja in preprečevanja absentizma


Projekt »Promocija zdravja in delo na domu« širi ozaveščenost o pomenu skrbi za lastno zdravje in zdravje na delovnem mestu in promovira ustrezne organizacijske spremembe v obliki in na način, da se delovni proces v čim večji možni meri prilagaja zaposlenim. Pri nekaterih vrstah dela je mogoča visoka stopnja prilagodljivosti, ki jo marsikje v praksi že uresničujejo in izkoriščajo, saj prinaša pozitivne učinke. Sem sodi tudi delo na domu oz. delo na daljavo, ki lahko zmanjša ali odpravi vrsto težav, zaradi katerih se pojavljajo odsotnosti, in za razvoj katerega imamo v Sloveniji še mnogo neizkoriščenih možnosti, saj so pozitivni učinki in izkušnje podjetij, kjer je to že uveljavljena praksa, širšemu krogu javnosti slabo poznani.

Cilji projekta Promocija zdravja in delo na domu so:

- opredeliti možnosti za zmanjševanje absentizma v Sloveniji skozi obstoječe in zakonite možnosti,

- poiskati ustrezne rešitve, tudi skozi boljšo organizacijo delovnega procesa, in s tem

- prispevati k zmanjševanju stresa na delovnem mestu in nekaterih drugih dejavnikov absentizma.