Promocija zdravja ZPSD

Zakaj je promocija zdravja pomembna tudi v poslovno storitvenih dejavnostih?

Poslovno storitvene dejavnosti z visokim deležem znanja, profesionalne storitve in kreativne industrije postajajo v precejšnji meri sinonim za “delovna mesta brez urnika” – z vsemi pozitivnimi in negativnimi stranmi te oznake. Značilnosti zaposlitve v teh dejavnostih in sama narava dela povzročajo neenakomerne, ciklične obremenitve pogosto z daljšim časom trajanja visoke stopnje obremenitev. Delo je izrazito projektno in s tem vezano na časovne omejitve in pritiske, veliko se dela tudi ponoči, med vikendom … Glede na gospodarsko situacijo, ki jo zadnja leta označujejo upadanje povpraševanja in naročil, neplačila, pritiski na cene, več dela za enak oz. manjši dohodek, vse ostrejša konkurenca, pri čemer je »naročnik res kralj«, ponudniki storitev zelo težko odklonijo naročila tudi po »nemogočih pogojih«, saj gre za preživetje. Pogosto je potrebno že tako zahtevno pripravo kompleksnih ponudb izvesti v nerazumno kratkem času.

V razmerah, ko v podjetjih ni več delovnih rezerv, saj so optimizacije že bile izvedene, se je visokim delovnim obremenitvam, ki trajajo tudi daljši čas, težko izogniti. Pojavlja se več odsotnosti z dela zaradi bolezenskih in drugih razlogov, saj je tako delo stresno. Na drugi strani pa je zaskrbljujoč tudi pojav prezentizma – to je prisotnosti na delovnem mestu tudi, ko smo bolni oz. nesposobni za delo, kar pa dolgoročno lahko povzroča še hujše posledice v obliki dolgotrajne odsotnosti z dela. Na koncu se vse to zrcali v poslovnem rezultatu podjetij.

Razlogov, zaradi katerih se velja lotiti priprave in izvedbe aktivnosti za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu ter poskrbeti za čim bolj prijazno delovno mesto in okolje, torej ne manjka.