Promocija zdravja ZPSD

Novice


Arhiv: Vabilo na predstavitev projekta: Promocija zdravja in delo na domu- Postojna, 29.09.2014

    

 

 

V a b i l o

na predstavitev projekta Promocija zdravja in delo na domu,

ki bo v ponedeljek, 29. septembra 2014, ob 9:00
na GZS-Območni zbornici Postojna, Cankarjeva 6, Postojna

Projekt »Promocija zdravja in delo na domu« širi ozaveščenost o pomenu skrbi za lastno zdravje in zdravje na delovnem mestu in promovira ustrezne organizacijske spremembe v obliki in na način, da se delovni proces v čim večji možni meri prilagaja zaposlenim. Pri nekaterih vrstah dela je mogoča visoka stopnja prilagodljivosti, ki jo marsikje v praksi že uresničujejo in izkoriščajo, saj prinaša pozitivne učinke. Sem sodi tudi delo na domu oz. delo na daljavo, ki lahko zmanjša ali odpravi vrsto težav, zaradi katerih se pojavljajo odsotnosti, in za razvoj katerega imamo v Sloveniji še mnogo neizkoriščenih možnosti, saj so pozitivni učinki in izkušnje podjetij, kjer je to že uveljavljena praksa, širšemu krogu javnosti slabo poznani.

9,00 – 9,30      Predstavitev projekta Promocija zdravja in delo na domu;


Udeležba na dogodku je brezplačna na podlagi obvezne prijave preko online prijavnice spodaj. 

 

Po predstavitvi bo sledila brezplačna delavnica na temo: »Baze z intelektualno lastnino« kot vir znanja, navdiha ter informacij o razvojnih trendih

 

 Vabljeni!

 

Mag. Boštjan Požar                                                 Mag. Majda Dobravc
Direktor GZS OZ Postojna                                    Direktorica ZPSD, vodja projekta

 

  

Projekt "Promocija zdravja in delo na domu" je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Fotogalerija